Ekipa Vely.pl  wykona wszystkie prace budowlane związane z elektomobilnością tj. budowa przyłącza elektro-energetycznego, budowa rozdzielnic elektrycznych, wykonanie fundamentów a następnie instalacja stacji ładowania wykonuje w ramach własnych zasobów, przy wykorzystaniu własnego sprzętu ciężkiego tj. koparki, przeciski, wdmuchiwarki, zagęszczarki gruntu.

 Usługi budowlane oraz instalacyjne wykonywane są przez wykwalifikowanych pracowników Vely.pl z najwyższą starannością udzielając gwarancję na wykonane usługi minimum 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Prace elektryczne wykonywane przez Vely.pl zawsze ukończone są pomiarami wymaganymi przez polskie prawo dające gwarancje prawidłowego i bezpiecznego wykonania.

Wszystkie ogólnodostępne stacje ładowania przeznaczone dla klientów muszą zostać odebrane przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Vely.pl w imieniu Inwestora może dokonać odbiorów z UDT. W ramach usługi odbiorowej przygotowywana jest dokumentacja z niezbędna instrukcją przekazywaną do UDT zawierającą m.in. pomiary elektryczne, opinię rzeczoznawcy pożarowego oraz wniosku. 

Dzięki odpowiednio wykonanej usłudze montażowej mamy gwarancję, że nasze ładowarki będą bezpieczne dla użytkowników, a zamontowane zabezpieczenia odetną urządzenia na wypadek awarii.