Jak wynika z ostatnich zapowiedzi Ministra Klimatu i Środowiska w ramach nowego programu „Mój Prąd 4.0” przewidziano dotacje do prywatnych punktów ładowania samochodów elektrycznych. Kolejna, już czwarta edycja programu NFOŚiGW ruszy w pierwszym kwartale 2022 roku i ma uwzględniać dofinansowanie punktów ładowania samochodów elektrycznych, inteligentnych systemów zarządzania energią w domu, magazynów energii elektrycznej, jak również magazynów ciepła i chłodu. Ostatni projekt przepisów dotyczących wsparcia zakłada m.in. dofinansowanie ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy od 50 kW do mniej niż 150 kW dotacją w wysokości do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, zaś urządzeń o mocy co najmniej 150 kW – do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

„Mój Prąd 4.0” jest adresowany do osób fizycznych, które zawarły umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Rząd zapowiada zachowanie prostej formy oraz procedury złożenia wniosku.

 

Za słowami Pana Macieja Mazura, Dyrektora Zarządzającego PSPA – cyt. Bardzo cieszy fakt, że rząd powrócił do koncepcji dotowania prywatnych stacji ładowania samochodów elektrycznych w ramach programu „Mój Prąd”. W połączeniu z postulowanymi od dawna przez branżę zmianami prawnymi ułatwiającymi instalację takich ładowarek w budynkach wielorodzinnych, które zostały częściowo uwzględnione w ostatniej nowelizacji Ustawy o elektromobilności, to krok na drodze do popularyzacji samochodów elektrycznych w Polsce”.

O dofinansowanie dodatkowych elementów, w tym stacji ładowania samochodów elektrycznych, będą mogli się ubiegać również beneficjenci wcześniejszych edycji programu. Według oficjalnych informacji, suma środków zarezerwowanych na wsparcie wyniesie ok. 1 mld zł.

Zespół Vely.pl będzie trzymał “rękę na pulsie” w tym temacie.